Jak na zdravotní pojištění cizinců v ČR

0
357

Zaměstnávání cizinců v ČR se stává velmi silným současným trendem. Uprchlická krize kvůli válce na Ukrajině ho pouze více podpořila. Proces zaměstnání cizinců s sebou přináší řadu nesporných výhod, bohužel ale také většího papírování.

Dost se odvíjí také od toho, odkud cizinec pochází. Postup při zaměstnávání občanů EU a EHP se bude od procesu zaměstnání občana třetí země zásadně lišit.

Nicméně pokud se chystáte cizince ve vaší společnosti zaměstnat, vždy musíte počítat s tím, že zahraniční pracovníci budou muset být přihlášení k zdravotnímu pojištění stejně jako občané ČR.

Jaké jsou rozdíly v zaměstnávání cizinců?

více v článku...

Pokud hodláte zaměstnat cizince, kteří mají trvalý pobyt na území ČR, nebo cizince, kteří pochází ze zemí EU, EHP či Švýcarska, tito lidé budou mít stejné postavení jako občané ČR. Nepotřebují tedy žádná zvláštní pracovní povolení. Jako zaměstnavatel budete muset o nástupu zaměstnance do práce pouze informovat Úřad práce.

Pokud však hodláte zaměstnávat cizince z třetích zemí, nejdříve musíte vaše volná místa, která chcete cizinci obsadit, hlásit na krajské pobočce Úřadu práce. Ta pak budou zařazená do centrální evidence volných míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Samotný cizinec si pak musí zažádat o modrou či zaměstnaneckou kartu (spojuje pracovní povolení s povolením k pobytu).

Až se s cizincem ze třetí země dopracujete po obdržení všech povolení k samotnému podpisu smlouvy a následnému nástupu do práce, vznikne vám nová povinnost. Úplně stejná jako v případě zaměstnání cizinců z EU a EHP – přihlášení zaměstnance k zdravotnímu pojištění pro cizince.

Přihlášení cizince ke zdravotnímu pojištění

Zaměstnavatel musí být u veřejné zdravotní pojišťovny nejdříve sám přihlášený jakožto subjekt vedený v registru zaměstnavatelů. Jen v tom případě může ke zdravotnímu pojištění u pojišťovny přihlašovat své zaměstnance.

Pokud nejste v tomto registru přihlášení, u pojišťovny se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře „Přihláška a evidenční list zaměstnavatele“.

Pokud už přihlášení jste, nic vám nebrání v tom, abyste k pojištění přihlásili také svého zaměstnance. Provedete tak prostřednictvím formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“.

Přihlásit zaměstnance ke komplexnímu zdravotnímu pojištění cizinců musíte do 8 dní od jeho nástupu do práce. Ve stejném termínu musíte hlásit i jakékoli změny, které by na pojištění mohly mít vliv (tedy i případné ukončení pracovního poměru).

Cena zdravotního pojištění cizinců z pohledu zaměstnavatele je ovlivněna hlavně vyměřovacím základem zaměstnance (odvádí se 13,5 % jeho výšky). Zaměstnanec platí jednu třetinu této částky tím, že mu jí srazíte z platu, další dvě její třetiny ale musíte uhradit vy jakožto zaměstnavatel.

Kromě zdravotního pojištění pak nesmíte zapomenout ani na přihlášku cizince k sociálnímu pojištění.

Existuje jednodušší řešení?

Co se týče samotného postupu při zaměstnávání cizinců a jejich přihlašování k zdravotnímu pojištění, pak samozřejmě ne. Veškerý postup musí být ze zákona dodržen.

Pokud ale jako zaměstnavatelé chcete zaměstnávat cizince bezpracně, pak můžete veškerý postup ohledně zařizování víz, pracovních povolení a zdravotního pojištění zaměstnanců svěřit specializované pracovní agentuře IRS Czech. Odpadne vám tím hromada papírování.