Jak funguje penzijní připojištění

0
1793

S důchodovou reformou v roce 2013, která byla v podstatě reakcí na neustále se zvyšující dobu dožití, a tedy i poměrově se rozšiřující podíl osob v důchodovém věku, byly zavedeny tři pilíře, jež měly ulevit zavedenému penzijnímu systému založenému na především na státním rozpočtu a odvodech výdělečně činných osob. S tímto krokem vznikly také nové produkty dobrovolného spořicího pojištění, které je dnes nabízeno řadou poskytovatelů. Třetím pilířem penze se stalo tzv. penzijní připojištění, jež je možné si zřídit, jakmile se stanete výdělečně činným (či dosáhnete požadovaného věku 18 let) a vyznačuje se výraznou státní podporou. Uzavření penzijní připojištění má svá pravidla stanovená legislativou, v čem jsou tedy jeho výhody a nevýhody.

Základní podmínky smluv o penzijním připojištění

více v článku...

Spoření na penzi prostřednictvím tohoto produktu je velmi výhodné zejména z dlouhodobého hlediska. Každé osobě, která penzijní připojištění uzavře, je vytvořen individuální účet, na který může posílat různou sjednanou měsíční částku (omezenou minimální hodnotou vkladu 100 Kč). K této částce je následně připočten státní příspěvek, jehož výše se odvíjí od výše vkladu. Na příspěvek získává pojištěný nárok v případě, že měsíční pojistné je vyšší než 300 Kč, na nejvyšší příspěvek lze dosáhnout při částce 1000 Kč. Kromě státního příspěvku je penzijní připojištění zvýhodněné také možností odpočtu od daňového základu, navíc řada zaměstnavatelů v dnešní době nabízí jako benefit (do stanovené výše. Smlouvy o penzijním připojištění jsou uzavírány na dobu určitou, již tvoří nejčastěji předpokládaný nástup do penze.

Vyplacení a odkup penzijního připojištění

Na výplatu úspor z penzijního připojištění získává pojištěný nárok po uplynutí lhůty uvedené ve smlouvě, která končí buď důchodovým věkem (u běžné penze) nebo jiným sjednaným termínem (jež platí pro výsluhovou penzi). Ušetřené prostředky je možné samozřejmě vybrat také dříve zrušením účtu, což je však zatíženo odkupními podmínkami, které celkovou částku na účtu sníží o veškeré státní příspěvky. Pokud se rozhodnete penzijní připojištění zrušit, je potřeba také počítat s novým zdaněním (odvedením slev na dani, které jste v rámci připojištění získali). Nejste-li aktuálně schopni plnit smluvní podmínky (odvádět sjednanou měsíční částku), je možné je podle potřeby upravit nebo spoření přerušit – v tomto směru je tento produkt velmi flexibilní.